Pappers AVD 34

Förhandlingsredovisning

2020-05-08
Vi har haft ett antal sittningar senaste tiden med anledning av tänkbara åtgärder kopplat till corona och drift av fabrik:

Företaget har haft flera förslag. Däribland förändring av skiftschema om sjukskrivningarna dramatiskt skulle öka.

Pappers har primärt framfört att en beredskapslösning är det som anses lämpligast i förhållande till det resultat företaget vill nå, alltså att säkra tillgång på personal och därmed kunna köra fabriken även vid mer ansträngda situationer.

Nu finns ett resultat att presentera

__________

Vi har nu träffat en överenskommelse om beredskap som sträcker sig under hela maj månad.

Ersättningen är 1242:- / dygn (06:00-06:00)
Beredskap är ej möjlig under 5:e sem. veckan.

Inställellsetiden är 2 timmar. Vid utkallelse gäller ersättning för minst 3 timmar enligt allmänna anställningsvillkor § 7 mom 1.

Beredskap är frivilligt, personen skall vidtalas minst 3 dagar innan och uppgörelsen omfattar såväl processtekniker som hela underhållsorganisationen.

I första hand används u-tid, därefter övertid.

För övrigt skall alla arbetstidsregler efterlevas.

Åtgärden kring beredskap kan initieras av närmsta chef men skall godkännas av någon person i ledningsgruppen.

Uppföljning kommer att ske kring nyttjandet av ovan mellan företaget och Pappers. Ansvarig chef ansvarar för dokumentationen.

__________

Vi vill avslutningsvis vara väldigt tydliga med att det åtminstone i dagsläget inte är aktuellt med några förändringar i skiftschemat.

Berörda yrkesgrupper som varit på tal har vidtalats och vi har därefter framfört synpunkterna som istället resulterat i en beredskapslösning som första åtgärdspunkt.

__________

För kännedom


I dagsläget pågår ytterligare en förhandling angående innehåll (rollkort) samt ersättning för "stoppkoordinatorer" enl. lokalavtalet.

Inget är klart, men vi återkommer på den punkten.

* * *
Pappers har även lämnat upp en förhandlingsframställan gällande industriavloppet som har föregåtts av ett antal möten med representanter för berörda avdelningar.

Vi har haft en första sittning.
Nu inväntar vi återkopplingen från företaget.

* * *
Inom kort kommer vi även att kalla till ett nytt möte / fortsättning kring pågående arbete ang. massakontrollant/emb med respektive skiftrepresentant.Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)