Pappers AVD 34

Grattis till våra vinnare

Nu är dragningen gjord från vår närvarolista på avdelningsmötet den 30 nov 

 

1.a pris en väska                             Pelle Hermansson

2:a pris presentkort                         Tomas Petersson

3.dje pris handduk och paraply       Sophie Johansson

Priserna finns att hämta på expeditionen

 

Skyddsombudens dag

 Gratttis till alla våra Skydds och kontaktombud

Vill passa på att tacka för ert engagemang och arbete 

ni är guld värda

/Fia

 

Dementi

 

Det har kommit till vår kännedom att Pappers ska ha stoppat möjligheten att dela på eftermiddagsskiftet och därmed jobba 12 h fm resp natt. 

Detta är inte sant!

Löneförhandling 2022

Hej 

I dagsläget har säkert alla sett eller haft lönesamtal med chef där man kunnat ta del av resultatet från vår löneförhandling

Tyvärr även i år fanns det inga friska pengar att fördela lokalt från företagets sida 

from den 1 april har alla befattningslöner/grundlöner höjts med:

-en generell löneökning  på 724:-

-Året runt tillägg på 109:-

Totalt 833:- /mån

Vi har även kommit överens om en högre beräkning av lön för våra sommarjobbare

Och from den 1 april 2022 är flextiden ändrat till att man kan börja som senast 8.30 istället för 8.00.

Samt att uppräkningar på särskilda ersättningar har gjorts med 2.3%

Har du som medlem frågor gällande infon eller frågor om din lön är du välkommen att höra av dig till mig 

Med Värme/Fia

GLAD PÅSK

Förhandlingar som gäller under stoppet

Vad har vi förhandlat om som gäller under stoppet

 

April och Maj finns det en generell dispens på 70h/månad istället för 50h som är enligt avtal.

Tänk på att detta är inget som ökar totalen /år utan det är fortfarande 200h 

 

I allmänavillkor finns det en reglering som säger att man bara ska jobba 70h på rullande 7 dagar den har vi kommit överens med företaget om att den kommer istället vara 84h under stoppet

Dock är en förutsättning att dygns och veckovilan hålls.

 

Vi har även detta stopp förhandlat om beredskap

Den är frivillig

Den gäller under ett dygn

Ersättningen är 1575:-/dygn

utom på 1 maj då är den 3119:-

Inställelsetiden är 2 h 

 

Om du har frågor gällande dessa 3 uppgörelser kontaktar du Fia på

ann-sofi.petersson@sodra.com 

Så svarar jag så fort jag kan

 

Mer info kommer snart gällande löneförhandling m.m

 

Dagordning årsmöte

Dagordning för Pappers avd. 34

Årsmöte

Folkets Hus i Karlshamn

21 april 2022 kl. 18.00

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän.
 • Val av två rösträknare.
 • Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Studierapport/ riktlinjer för studier avdelning 34.
 • Skyddsrapport.
 • Ekonomisk rapport.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Fastställande av ekonomiska riktlinjer.
 • Val av förtroendemän till fackliga uppdrag.
 • Val av valberedningskommitté.
 • Beslut gällande höjning av efterlevandeskyddet för medlem.
 • Val av ombud pappers kongress 2022.
 • Övriga frågor
 • Avslutning

PAPPERS 60ÅR

Glöm inte att boka in den 10-11 september eller 17-18 september. Då kommer avdelningen att fira att man 2021 fyllde 60år, tyvärr fick firandet ställas in ifjol pga covid-19.

Du som jobbar på bruket och är pappers medlem, du som gick i pension 2021 och du som går i pension nu under året kommer att få en inbjudan.

Inbjudan kommer att skickas ut april/maj.

Pappers årsmöte 21 april kl.18:00 Folkets Hus Karlshamn

Den 21 april 2022 kl.18:00 är det dags för pappers avd34:s årsmöte.

Mötet kommer att vara på Folkets Hus i Karlshamn. Dagordning och val kommer senare.

Vi avslutar mötet med gemensam mat.

Ni anmäler ert deltagande till linda.bengtsson@sodra.com eller via lista på pappers fackexpedion.

Anmälan görs senast måndagen den 18 april.

Dags att göra ditt val gällande sjuk/efterlevande försäkringen för medförsäkrad.

 

Nu är det dags att göra ett val gällande sjuk/efterlevande försäkringen för medförsäkrad. Gör du inget val kommer den upphöra from den 1 april 2022. Detta beslut togs genom omröstning på årsmötet 2020.

Information är utskickad till alla medlemmar via mail.

Har du frågor eller funderingar kontakta någon i pappers styrelse eller via mail till Marcus Andersson.

Lite info

Nu är det en del förhandlingar på gång och några ska starta upp

 

En förhandling som kommer är gällande stoppet

Där vi ska förhandla gällande en ev.

Beredskap under stoppet:

-ersättning 

-ev. övertidstimmar

Detta har vi tagit med våra S/K ombud på sista mötet så hör av er till dem om ni vill veta mer 

Eller till mig om ni har några frågor eller synpunkter vi kan ta med oss i förhandlingarna.

 

I Mars startar vi upp årets löneförhandlingar 

Vad säger det centrala avtalet i pengar 

362:- generellt och 362 :- att fördela i den lokala förhandlingen/lönesystemet

Alla särskilda tillägg räknas upp med 2,3%

Detta är sista året på det 3 åriga avtalet.

Kom gärna med synpunkter vad vi ska ha med oss inför förhandlingarna så vi inte missar något

Har fått en del input efter vårt sista möte med S/K ombuden vilket är bra.

 

Med Värme/Fia

 

 

Lite blandad information

Hej Alla

Försökt att vara ute lite för att informera om förhandlingar som gjorts, men känner att det blir svårare med det läget vi verkar hamna i igen

Så vi tänker så här att känner ni som grupp att ni vill veta mer om följande förhandlingar

 • MBL förhandling gällande ny organisation för brandskydd med de nya arbetsuppgifter det innebär för Skiftunderhåll.
 • MBL förhandling gällande BVA för Oblekt 1 och 2 
 • Prov av skiftschema i flisfabriken under 2022
 • eller något annat som ni undrar över eller jag missat här 

Kontakta mig via mail ann-sofi.petersson@sodra.com så planerar vi in en tid jag/ eller någon i förhandlingskommitten kan komma till er.

Alternativt att vi kör ett möte via teams 

Med Värme genom förhandlingskommitten /Fia

Dokumenten uppdaterade

 

 

Nu har jag gjort ett försök att uppdatera våra avtal 

Hör av er om något missats eller blivit fel

Mvh Fia

Dagordning Årsmöte

Dagordning för Pappers avd. 34

Årsmöte

Folkets Hus i Karlshamn

7 oktober 2021 kl. 18.00

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän.
 • Val av två rösträknare.
 • Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Studierapport/ riktlinjer för studier avdelning 34.
 • Skyddsrapport.
 • Ekonomisk rapport.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Fastställande av ekonomiska riktlinjer.
 • Val av förtroendemän till fackliga uppdrag.
 • Val av valberedningskommitté.
 • Information från Folksam gällande förändringar i medlemsförsäkringar
 • Övriga frågor
 • Avslutning

 

Nomineringslista

Nominera till valberedningen

Nomineringslista        
FACKLIGA UPPDRAG PAPPERS AVD 34     Kvarstår eller för omval
Uppdrag Nuvarande/tidigare   innehavare För år Antal år  
 SHSO Johan Hildingsson 2020-2022 3 Kvarstår
Ordförande Ann-Sofi Petersson 2020-2021 2 Kvarstår
Kassör Marcus Andersson 2021-2022 2 Omval
Studieorganisatör Linda Bengtsson 2020-2021 2 Kvarstår
Styrelseledamot Heinz Jönsson 2020-2021 2 Kvarstår
Styrelseledamot Vakant/Sören Einarsson 2021-2022 2 Omval
Styrelseledamot Michael Kroon 2020-2021 2 Kvarstår
Styrelseledamot Vakant/Christoffer Danielsson 2021-2022 2 Omval
Styrelse   suppl Johan Hildingsson 2021 1 Omval
Styrelse   suppl. Tobias Wirandi 2021 1 Omval
Styrelse   suppl. Michael Kroon 2021 1 Omval
Förb.mötesledam. Ann-Sofi Petersson 2021 1 Omval
      -"-  -"-  1:e ers. Marcus andersson 2021 1 Omval
      -"-  -"-  2:e ers. Heinz Jönsson 2021 1 Omval
Revisor Pia Törnqvist 2020-2021 2 Kvarstår
Revisor Mattias Perätalo 2020-2021 2 Kvarstår
Revisor Vakant 2021-2022 2 Omval
Revisorersättare Vakant 2021-2022 2 Omval
Revisorersättare Vakant/Conny Mattsson 2021-2022 2 Omval
Skyddsombud        
A-skift Massa Peter Karlsson 2020-2022 3 Kvarstår
A-skift   TM/EMB Vakant/Robin Walltoft 2021-2023 3 Omval
skift Massa Peter Karlsson 2 2020-2022 3 Kvarstår
A-skift   Återv. Björn Ellman 2021-2023 3 Omval
B-skift   flisfabriken Mattias Perätalo 2020-2022 3 Kvarstår
B-skift UH Patrik R Svensson 2021-2023 3 Omval
B-skift   Återv. Pia Törnqvist 2019-2021 3 Kvarstår
C-skift Massa Vakant/Anton Carlberg 2021-2023 3 Omval
C-skift UH Alexander Bengtsson 2020-2022 3 Kvarstår
C-skift Återv. Michael Kroon 2019-2021 3 Kvarstår
C-skift Återv. Sandra Månsson 2020-2022 3 Kvarstår
Dag-bygg-und.håll Vakant/Mats Johansson 2021-2023 3 Omval
Dag-El Vakant/Andreas Olsson 2021-2023 3 Omval
Dag-Förråd Linda Berntsson 2020-2022 3 Kvarstår
Dag-Instrument Vakant/Hampus Knutsson 2020-2022 3 Fyllnadsval
D-skift   Massa. Vakant 2019-2021 3 Fyllnadsval
D-skift UH Mikael Lundberg 2019-2021 3 Kvarstår
D-skift   återv. Anneli Johansson 2019-2021 3 Kvarstår
D-skiftet   D.lab Malin Abrahamsson 2021-2023 3 Omval
B-skift D.lab Heinz Jönsson 2020-2022 3 Kvarstår
E-skift   Återv. Vakant 2021-2023 3 Omval
E-skiftTM/EMB Christer Lennartsson 2020-2022 3 Kvarstår
F-skift   flisfabr. Leonora Vilhelmsson  2021-2023 3 Omval
Mek underhåll Robin Sonesson 2020-2022 3 Kvarstår
F-skift   Återv. Vakant/Lars Olsson 2019-2021 3 Fyllnadsval
skift   flisfabr. Vakant 2020-2022 3 Fyllnadsval
E-skift Massa Tobias Wirandi 2019-2021 3 Kvarstår
Huvudskyddsombud        
Flisfabriken Leonora Wilhelmsson 2021 1 Omval
Massa Peter Karlsson 2021 1 Omval
Återvinningen Sandra Månsson 2021 1 Omval
Tm/Emb Christer   Lennartssson 2021 1 Omval
Dagtid Patrik Svensson 2021 1 Omval
Matkommittén        
Matkommittén Ronny Petersson 2021-2022 2 Omval
  Mikael Lundberg 2021-2022 2 Omval
Matkommittén   ers. Magnus Olsson 2021-2022 2 Omval
Framtagande av förslag till   valberedning står revisorer för.        
Valberedning        
Sammankallande Mikael Lindkvist 2021-2022 2 Omval
Sammankallande Patrik Svensson 2021-2022 2 Omval
  Linda Berntsson 2021-2022 2 Omval
  Vakant 2020-2021 2 Fyllnadsval

Hej Nu är vi tillbaka på sidan

Inbjudan till Årsmöte den 7 oktober

På Folkets Hus i Karlshamn

Kl 18,00

Avdelningen bjuder på någon form av förtäring

Anmälan till linda.bengtsson@sodra.com

senast den 30 september

Glöm inte anmäla ev allergier

Hur är det tänkt att fungera?

Hej 

Vi har tänkt att genomföra vårt årsmöte på följande sätt

 

Vi har bokat ett antal möteslokaler för ändamålet för att möjliggöra våra medlemmar att följa mötet digitalt från dessa lokaler och kommer bara sitta med personer som jag annars brukar träffa genom skiftavlösningar och ord.arbete

Alltså Flisfabriken sitter i en möteslokal och bryggan i en osv.

Vi kommer att ha en person per lokal som håller i uppkoppling m.m

Allt för att göra det så corona säkert som möjligt

 

Möteslokalerna blir ni tilldelade efter det att vi vet hur många som anmält sig till mötet.

 

Vid frågor hör av er 

 

Mvh Fia