Pappers AVD 34

Välkommen på Pappers avd 34

Årsmöte

 

2016-02-25

Den 17 Mars klockan 18.00

På Best Western i Karlshamn

Anmälan görs till Ann-Sofi Petersson

senast den 10 Mars

 

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Studierapport/ riktlinjer för studier avd 34.
 10. Skyddsrapport.
 11. Ekonomisk rapport.
 12. Revisorernas berättelse.
 13. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 14. Fastställande av ekonomiska riktlinjer.
 15. Fastställande av budget för 2016
 16. Val av förtroendemän till fackliga uppdrag.
 17. Val av valberedningskommitté.
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning.

Avdelning 34 bjuder på mat och dryck

Än en gång välkomna

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden