Pappers AVD 34

Välkommen på Årsmöte

2017-02-20

Den 16 Mars

Klockan 18.00

På hotell Valhalla i Mörrum

Anmälan senast den 10 mars

görs till ann-sofi.petersson@sodra.com

eller lista på expeditionen

Dagordning:

 • Mötets öppnande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän.
 • Val av två rösträknare.
 • Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Studierapport/riktlinjer för studier avd 34.
 • Skyddsrapport.
 • Ekonomisk rapport.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 • Fastställande av budget för 2017.
 • Val av förtroendemän till fackliga uppdrag.
 • Val av valberedningskommitté.
 • Övriga frågor / ev besök
 • Avslutning

Avdelningen bjuder på mat

Det kommer även lottas ut 2 fina priser

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden